Compliance

Compliance

De dreiging van cybercrime neemt voortdurend toe. Vrijwel dagelijks worden er nieuwe incidenten bekend waarbij gevoelige informatie op straat is komen te liggen. Gezien de mogelijke gevolgen voor de privacy worden zowel de Europese als Nederlandse wet- en regelgeving voortdurend aangescherpt. De overheid en regelgevende instanties dringen erop aan dat organisaties voldoen aan strengere beveiligingseisen. En dat moeten ze ook kunnen aantonen.

De financiële sector moet al langere tijd voldoen aan strikte eisen rondom informatiebeveiliging. Dankzij recente privacywetgeving, die geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, heeft security nu ook bij organisaties uit andere sectoren een hogere prioriteit gekregen. Zo is sinds januari 2016 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht, die specifieke eisen stelt aan de maatregelen die organisaties moeten treffen om privacygevoelige informatie te beschermen. Mocht een organisatie het slachtoffer worden van een incident waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn buitgemaakt, moet daar binnen 72 uur melding van gemaakt worden. In mei 2018 wordt de Wbp vervangen door Europese regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het niet naleven van deze wet- en regelgeving kan resulteren in hoge boetes.

Het is daarom voor organisaties belangrijk dat zij de juiste maatregelen nemen. Niet alleen op het gebied van de daadwerkelijke bescherming van privacygevoelige informatie, maar ook voor wat betreft monitoring en het vastleggen van relevante activiteiten. Daarmee kan namelijk worden aangetoond dat een organisatie voldoet aan de gestelde wetten en regels. En bij een incident is het mogelijk om na te gaan of er inderdaad privacygevoelige informatie is gestolen.

DearBytes helpt u met effectieve aanpak die uw organisatie helpt te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie zo snel mogelijk compliant is en blijft.

Whitepaper: meldplicht datalekken

Wat u moet regelen om te voldoen aan de nieuwe Wbp

Download de whitepaper
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Leuk om te weten!

Bent u opgewassen tegen malware?

Doe de Malware Defense Selftest
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.