McAfee Labs Threats Report Augustus 2015

McAfee Labs Threats Report Augustus 2015

DearBytesNieuwsOver DearBytesMcAfee Labs Threats Report Augustus 2015

woensdag 2 september 2015

Intel Security heeft het McAfee Labs Threats Report August 2015 gepubliceerd. In deze regelmatige update met statistieken over malware incidenten, wordt ingegaan op trends en ontwikkelingen. De hoofdzaken op een rijtje:

2015-Q3-Total-RansomwareRansomware groei: 58%

In het tweede kwartaal van 2015 nam het aantal ransomware detecties fors toe, namelijk met 58%.

Dit is een trend die wij ook zien in de praktijk: ransomware is een groeiend probleem waar inmiddels zo goed als elke organisatie wel eens mee te maken heeft gehad.

We krijgen dan ook regelmatig de vraag hoe hier mee om te gaan.

Threat Intelligence Exchange

Een goede oplossing om detectie van ransomware te vergroten wordt uiteengezet in deze video:

Intel & McAfee: 5 jaar terugkijken

In augustus was het 5 jaar geleden dat Intel aankondigde McAfee over te zullen nemen. Sindsdien is er veel veranderd in de security wereld. Speciaal voor dit jubileum zijn een aantal sleutelspelers binnen de organisatie van Intel en McAfee bij elkaar gaan zitten om uit te leggen hoe die verandering van de security wereld er precies uit heeft gezien. Destijds werd gesproken van het naderen van de “Perfect Storm” in cybersecurity, is dat uitgekomen? En hoe zit het met de visie op security-on-the-chip?

Data exfiltratie

In het behandelen van security incidenten valt op dat aanvallers steeds slimmer worden in het exfiltreren van de data die zij stelen. Het gaat daarbij om de manier waarop de dief de data uit het netwerk van zijn slachtoffer verplaatst naar een locatie die onder zijn controle staat. Verschillende motieven en handelswijzen worden behandeld, en zijn interessant om de detectie van deze stap in het aanvalsproces te vergroten.

GPU Malware

Malware aanvallen op graphics processing units (GPU’s) zijn niet nieuw. Maar recente onderzoeken tonen aan hoe de GPU kan worden gebruikt om detectie te omzeilen en gestolen data buiten zicht van security tools op te slaan. Het rapport neemt deze dreiging onder de loep om te beoordelen wat er nu echt mogelijk is met de bevindingen uit die onderzoeken.

infographic-threats-report-aug-2015

Download

Download het Threats Report hier: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-aug-2015.pdf