Email Gateway 7.5 End-of-Life

Email Gateway 7.5 End-of-Life

DearBytesNieuwsProduct updatesEmail Gateway 7.5 End-of-Life

vrijdag 26 juni 2015

Email Gateway 7.5 gaat op 30 September 2015 End-of-Life. De aanbevolen opvolger van Email Gateway 7.5 op dit moment is versie 7.6.4. Email Gateway 7.6.4 is op dit moment een FeatureStream release, maar wordt binnenkort een Long-Term Support release. En (hopelijk) binnenkort komt er een nieuwe FeatureStream release uit, namelijk versie 7.7.

Er heerst nogal onduidelijkheid over de verschillende versies van Email Gateway en de ondersteuning daarop. In dit artikel hoop ik die onduidelijkheid weg te nemen.

Email Gateway Release Types

McAfee Email Gateway heeft verschillende release modellen gekend. In 2012 is het Controlled Release model geïntroduceerd, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen Main- en Controlled releases van het product McAfee Email Gateway. Meer recent is gekozen voor het FeatureStream release model, dat tot op heden wordt gehanteerd.

Controlled Release Model (niet meer in gebruik)

De Main Release werd volledig ondersteund en de Controlled Release werd uitgerust met nieuwe features voor bedrijven die zouden kiezen voor een zo volledig mogelijke featureset, mogelijk gepaard gaande met kinderziekten. De ondersteuning op de Controlled release was daarbij wat beperkt, zodra een nieuwere Controlled Release werd uitgebracht verviel het recht op ondersteuning op de voorgaande Controlled Release.

  • Main Releases werden genummerd met een 0 of een 5 op het einde, bijvoorbeeld 7.0.0 of 7.5.0.
  • Alle overige releases, bijvoorbeeld 7.0.1 of 7.0.2, werden als Controlled Release beschouwd.

Het probleem met dit model was dat gebruikers van Email Gateway Controlled Releases door het gebruik van een Controlled Release in bepaalde gevallen onverwacht zonder productondersteuning kwamen te zitten.

FeatureStream Release Model (nu in gebruik)

Met de introductie van het FeatureStream release model is het Controlled release model komen te vervallen. Het FeatureStream release model kent twee soorten releases, namelijk de Long-Term Support (LTS) release en de FeatureStream release.

Beide versies van de software kennen volledige ondersteuning, wat wil zeggen dat er patches en hotfixes worden uitgebracht om kwetsbaarheden op te lossen, maar ook dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer iets niet goed werkt.

Patches voor de FeatureStream release kunnen nieuwe features bevatten. Patches voor de LTS release zijn beperkt tot bugfixes en oplossen van kwetsbaarheden.

Wanneer een nieuwe FeatureStream release wordt uitgebracht, wordt de bestaande FeatureStream release gepromoveerd tot LTS release. De huidige LTS release kan daarbij End-Of-Life gaan, maar dat hoeft niet gelijktijdig te gebeuren.

De releases worden als volgt genummerd:

  • Een FeatureStream release draagt een versienummer als 7.6.1 of 7.6.2
  • Bij promotie van FeatureStream naar LTS wordt het patchlevel gevolgd door twee nullen, dus 7.6.100 (patch 1) of 7.6.200 (patch 2)
  • Patches voor LTS versies hebben invloed op de laatste twee nullen, waarmee het patchnummer wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld 7.6.201 (7.6.2 LTS, patch 1)

Meer informatie over het FeatureStream release model vindt u in KB76144.

Upgraden van Email Gateway

Email Gateway 7.5 gaat End-of-Life. Dus welke versie van Email Gateway moet u nu gebruiken? Afhankelijk van uw behoefte aan nieuwe features kiest u voor de FeatureStream of LTS release. Aangezien versie 7.5 momenteel LTS is maar End-of-Life gaat en FeatureStream release versie 7.6 op het punt staat te worden gepromoveerd tot LTS release kunt u deze versie het beste gebruiken, de promotie heeft geen gevolgen voor ondersteuning.

DearBytes kan u helpen uw Email Gateway te upgraden. Ook doen we graag een review van uw Email Gateway. Neemt u voor meer informatie contact op met uw account manager.