DearBytes SOC behaalt ISO 27001-certificering

DearBytes SOC behaalt ISO 27001-certificering

DearBytesNieuwsOver DearBytesDearBytes SOC behaalt ISO 27001-certificering

woensdag 15 juli 2015

Het onlangs geopende Security Operations Center (SOC) van DearBytes in Den Haag heeft het belangrijke ISO 27001-certificaat behaald. Met de toekenning van dit certificaat voldoet het DearSOC aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). ISMS is een systematische beheeraanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen. Met het behalen van dit  ISO-certificaat heeft het DearSOC bewezen dat het een beleid hanteert waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

“DearBytes streeft ernaar om onze dienstverlening continu en aantoonbaar te verbeteren. Dankzij deze certificering hebben onze klanten nu de bewezen garantie dat hun informatie op adequate wijze wordt door ons beveiligd aan de hand van doelmatig en effectief beleid”, zegt Patrick van der Rijt, CISO DearBytes. “Voor bijvoorbeeld onze klanten uit de financiële sector is ISO 27001 een absolute vereiste, maar ook steeds meer bedrijven uit andere sectoren vragen erom. Daarbij zijn we er heel trots op dat ons DearSOC al een maand na de opening dit belangrijke ISO-certificaat toegekend heeft gekregen, dat is vrij uniek.”

Het uitgebreide certificeringsproces voor de ISO 27001-norm is begin 2014 door DearBytes in gang gezet. Nu het certificaat is behaald, zal er jaarlijks een audit worden uitgevoerd, waarbij na drie jaar een volledige hercertificeringsprocedure wordt doorlopen.