Remote Health Check

Remote Health Check

DearBytesDienstenRemote Health Check

De beveiliging van uw netwerken en systemen vergt structureel aandacht en beheer. De security specialisten van DearBytes kunnen u helpen met de implementatie en configuratie van het brede scala aan beveiligingsproducten. Maar ook na de initiële installatie is het belangrijk om uw systemen aandacht te blijven geven.

Wanneer u inzicht wil in de actuele stand van zaken kunt u een Security Health Check afnemen. Hierbij inventariseren onze experts de kwaliteit van de configuratie van uw oplossingen en adviseren zij waar eventuele verbeteringen te behalen zijn en op welke manier.

Een dergelijke controle kan zich beperken tot een specifieke oplossing of zich uitstrekken over uw totaal aan producten. Het is eveneens mogelijk uw interne processen, medewerkers en beheer in de Health Check mee te nemen. Zo krijgt u een totaalbeeld van de gezondheid van uw omgeving en dit wordt aan u gepresenteerd in een praktisch en handzaam rapport.

Inhoud Security Health Check

In het rapport leest u: wat het huidige beveiligingsniveau van de door u gebruikte systemen is, welke risico’s u loopt bij het niet aanpassen van de systeeminstellingen en wat u concreet kunt doen om deze risico’s te verhelpen.