Voor een Vrij én Veilig Internet

Voor een Vrij én Veilig Internet

DearBytesNieuwsOver DearBytesVoor een Vrij én Veilig Internet

woensdag 14 januari 2015

Waarom bestaat DearBytes? De vraag der vragen die in onze jaarlijkse Kick-Off meeting centraal staat. Veel nieuwe mensen door snelle groei, dus alle reden om nog eens nadrukkelijk stil te staan bij ons hoogste doel: een Vrij én Veilig Internet. Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? Leek mij aardig dat eens in mijn eigen woorden op te pennen. Dat heeft geleid tot onderstaand stukje visietekst dat onze nieuwe website zal verschijnen:

“Ik ben een liefhebber van het internet. Het internet en het world wide web behoren in mijn optiek tot de belangrijkste innovaties van de moderne tijd. Wereldwijd brengt de open toegang tot informatie en communicatie mensen met elkaar in verbinding. Met alle positieve, maar ook negatieve gevolgen van dien. Voorop staat dat de vrijheden en mogelijkheden van het internet optimaal behouden blijven. Om dit te realiseren wil DearBytes de negatieve aspecten verhelpen en uitbannen. Met als resultaat: Vrij én Veilig Internet.

Om het internet vrij en open te houden, tegelijkertijd negatieve effecten van cybercriminaliteit tegen te gaan, is het nodig dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Immers: in een ongecensureerd internet is geen plaats voor een centrale hulpdienst die kan voorkomen dat we aangevallen worden. De onbetrouwbare buitenwereld begint in onze meterkast of bij het ISRA punt en daarbuiten is geen controle. Dit betekent dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft in het onder controle krijgen van de bescherming van onze eigen waardevolle (digitale) bezittingen. DearBytes heeft zich hierin gespecialiseerd en is de partner voor organisaties om de strijd tegen cybercriminaliteit aan te gaan en te helpen om de juiste controle te verkrijgen over hun dierbare systemen en informatie.

Hiermee helpt DearBytes de volwassenheid met betrekking tot informatiebeveiliging van relaties te vergroten en zorgt voor een afname van schade door digitale incidenten. DearBytes voorkomt en minimaliseert de impact hiervan, geeft uw organisatie de nodige controle en draagt zo bij aan een vrij én veilig internet. Op dit moment en voor de toekomst.”

In de kick-off meeting heb ik tevens gebruik gemaakt van een aantal passages uit de documentaire “The Internet’s Own Boy”, over wijlen Aaron Swartz. Hij was een vooraanstaand lid van de gemeenschap die zich inzet voor open toegang tot informatie, en nam het voortouw in het verzet tegen steeds verdergaande regulering van het internet zoals het in de VS bijna geïntroduceerde SOPA. Ik raad iedereen aan om deze documentaire eens te bekijken, omdat het een goed beeld geeft van de waarde van die open data.

 


The Internet’s Own Boy is geproduceerd door Brian Knappenberger en is voor download beschikbaar op archive.org.

De openheid van het internet wordt in de nasleep van de aanslag op Charlie Ebdo weer eens flink onder druk gezet, en dit onderwerp is dus zeer actueel. Gelukkig is er voldoende tegengeluid richting de politiek die roept om meer repressieve maatregelen in de strijd tegen dergelijk aanvallen. Maar blijkbaar geven ook incidenten buiten het digitale domein aanleiding om de vrijheden op het internet ter discussie te stellen. Dat is een heleboel druk, en deze jaren zullen bepalend zijn welke kant we op gaan. Wat mij betreft kiezen we niet het pad van de angst…

Natuurlijk ben ik graag beschikbaar voor vragen of discussie over dit onderwerp. Ik ben niet zo idealistisch als Aaron Swartz, denk ik, en ik twijfel ook wel eens over toelaatbare grenzen van bijvoorbeeld surveillance, maar des te meer ben ik geïnteresseerd om daarover in discussie te gaan. Dus vind mij op Twitter of LinkedIn voor die discussie!