Security Monitoring Service MKB

Security Monitoring Service MKB

DearBytesBlogSecurity Monitoring Service MKB

woensdag 8 juni 2016

bas_loovensEerst even voorstellen: ik ben Bas Loovens en sinds 1 maart versterk ik DearBytes als Product Manager Security Operations Center. In eerdere rollen ben ik meestal vanuit een sales-perspectief bezig geweest met beveiliging en netwerken.

Wat mij altijd heeft geïntrigeerd, is dat zichtbare technologie, zoals Unified Communications, als warme broodjes over de toonbank gaat, terwijl onzichtbare technologie, zoals beveiligingsoplossingen, moeizaam verkocht worden. Dat is net als investeren in een nieuwe hightech thuisbioscoop, en intussen de voordeur open laten staan.

Mijn rol binnen DearBytes is enerzijds het uitdragen van het belang van beveiliging. Anderzijds maak ik als Product Manager SOC een vertaalslag van technologie naar diensten en vice versa. Daarbij houd ik zoveel mogelijk rekening met de wensen en eisen van klanten en probeer ik lering te trekken uit het verleden.

Op het moment ben ik bezig met het standaardiseren van diensten. Daaruit vloeien nu twee varianten voort: een instapdienst en een pro-dienst. Beide varianten spelen in op een aantal behoeften: inzicht, controle, modulariteit en betaalbaarheid.

Bedrijven zetten ICT-beveiliging steeds hoger op de agenda. Dat is goed nieuws, want de kans dat een bedreiging succesvol is, wordt met de snelle technologische ontwikkelingen steeds groter. Tegelijkertijd zijn veel directieleden aan het worstelen met verschillende vraagstukken over dit onderwerp. Vaak is er onduidelijkheid over wat de risico’s zijn en welke maatregelen moeten worden getroffen om die af te dekken. Veel bedrijven hebben allerlei maatregelen getroffen, maar hebben niet het gevoel controle te hebben over de veiligheid van hun gegevens. Dat speelt ook een rol bij de vragen die moeten worden beantwoord volgens de nieuwe wetgeving. Inzicht gaat een belangrijke rol spelen. Wie inzicht heeft, heeft controle en kan een strategie uitzetten.

 

soc banner

 

Een Security Monitoring Service MKB gaat u helpen dit inzicht te verkrijgen. Deze dienst vormt het zenuwcentrum van uw ICT-beveiligingsomgeving. Uw ICT-omgeving genereert ontzettend veel logging: informatie die vertelt wat er gebeurt. In de Security Monitoring Service worden de loggegevens van cruciale componenten uit uw netwerk verzameld en met elkaar in verband gebracht. Zo maken we zichtbaar wat onzichtbaar was.

Al sinds 2005 verzorgen we bij DearBytes voor bedrijven het dagelijks beheer van beveiliging. De vraag naar monitoring neemt alleen maar toe en daarom hebben we begin 2015 het DearSOC opgericht. Vlakbij “The Hague Security Delta” en midden tussen de bekende grote technische hogescholen hebben we een ultramodern kantoor geopend. Van hieruit is een team van ongeveer 35 man druk in de weer om de beveiliging van onze klanten op een steeds hoger plan te brengen. Een aantal van deze specialisten is in ploegendiensten 24×7 aan het werk om bedreigingen bij onze klanten te identificeren en waar nodig aan te pakken. Met onze ruime ervaring, en in combinatie met het dagelijks beheer, kunnen we u zowel tactische rapporten leveren als strategisch advies voor de lange termijn.

Met DearBytes Security Monitoring Service MKB kunt u ervoor zorgen dat u aan de nieuwe en veranderende wetgeving voldoet. U hebt weer controle over uw beveiligingsomgeving en u kunt deze professionaliseren naar eigen wens en inzicht.