3 voordelen van integratie in security architectuur

3 voordelen van integratie in security architectuur

DearBytesBlog3 voordelen van integratie in security architectuur

maandag 31 augustus 2015

Al jaren praten we bij DearBytes met onze klanten over het integreren van beveiligingsmaatregelen. Daarbij lag de focus op het bereiken van synergie; het samengaan van delen levert meer op dan de som der delen. Een geïntegreerde security architectuur leidt tot een betere beveiliging. En bij “beter” denk je in dit geval in eerste instantie vooral aan een hogere detectiegraad.

DBDrawing 013 - Security Connected

Recentelijk wordt ons steeds vaker gevraagd te adviseren over een security architectuur voor de lange termijn. Die vraag komt aan de ene kant voort uit een behoefte aan die hogere detectiegraad. Maar steeds vaker gaat het ook om een andere vraag: hoe houden we al die componenten beheersbaar? Een “betere beveiliging” gaat in dat verband meer over operationele efficiëntie. Men ziet in dat het toevoegen van meer alarmsignalen een enorme impact zal hebben op de beheerorganisatie.

De vraag wordt ook geboren uit een wildgroei aan security startups. Men ziet allerlei veelbelovende technologieën, zodat het steeds moeilijker wordt om te weten waar de prioriteit zou moeten liggen.

Herkent u zich in deze situatieschets en wellicht ook die onzekerheid? Dan willen we graag onze visie op een geïntegreerde security architectuur met u delen. Kiest u voor integratie, dan is de volgende stap om bij elke investering die u vanaf nu doet, het grotere plaatje in de gaten te houden. Hoe gaat deze nieuwe beveiligingsmaatregel aansluiten op het grotere geheel? Welke configuratiemogelijkheden biedt de combinatie?

Integratie van security is beter

Een geïntegreerde security architectuur is om drie redenen “beter”:

1) Beter = Hogere detectiegraad

Het uitwisselen van Threat Intelligence tussen security componenten en het correleren van de gebeurtenissen die zij waarnemen, leidt tot meer en betere detectie.

2) Beter = Operationeel efficiënter

Door beveiligingsmaatregelen op elkaar aan te sluiten kan de incident response, het reageren op incidenten, worden geautomatiseerd. Tijdrovende taken, waar u wellicht helemaal niet op bent ingericht (bijvoorbeeld bij incidenten ‘s nachts en het weekend), worden binnen seconden of minuten uitgevoerd. Denk aan typische handelingen als het halen van een verdacht IP-adres uit het onderzoek naar een malware-sample en het registreren van dat IP-adres in de firewall.

3) Beter = Kostenefficiënter

Het leggen van koppelingen tussen componenten is doorgaans altijd wel mogelijk, maar kan ingewikkeld (lees: duur) zijn om te bouwen en te onderhouden. Daarom scheelt een kant-en-klare geïntegreerde security architectuur aanzienlijk in de kosten.

Bij investeringen in nieuwe maatregelen is het dus raadzaam om de koppeling met uw bestaande en toekomstige onderdelen in het programma van eisen op te nemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze drie voordelen en de visie van DearBytes op grotere toekomstbestendigheid met een geïntegreerde security architectuur? Neem dan contact met ons op om hier verder over te praten.